Globální pohled: v 90 procentech firem mají ve vedení alespoň jednu ženu

Zdroj: Pixabay

Poradenská skupina Grant Thornton zveřejnila výsledky svého celosvětového výzkumu, který sleduje podíl žen ve vrcholovém managementu. Ten meziročně stoupl o dva procentní body z 29 % na 31 %. Nejvíce žen v seniorních pozicích je stejně jako v minulém roce na území Afriky, kde jejich podíl činí 39 %.

V Evropě je podíl žen ve vedoucích funkcích 34 %. Zároveň 90 % firem má ve vrcholovém managementu alespoň jednu ženu. Z pohledu zastávané pozice dlouhodobě klesá zastoupení žen na pozicích HR ředitelek, naopak roste počet generálních ředitelek – již v každé čtvrté firmě zastává tuto pozici žena. Nárůst počtu žen ve vedení přitom mohla urychlit i koronavirová pandemie.

Koronavirová pandemie proměnila standardy napříč společností, a to i v businessovém světě. Požadavky na vedoucí pozice prošly díky pandemii také svojí proměnou, protože se v části kancelářských zaměstnání zcela změnil pracovní postup a zažité normy. Dle výzkumu Grant Thornton pandemie pouze urychlila již probíhající trendy. „Významná část naší práce se přesunula do online prostředí. To na jednu stranu zefektivnilo pracovní výkon, ale zároveň významně zatížilo každého člena týmu. Všichni jsme se museli adaptovat na nové podmínky. Pro manažery znamená tato doba výzvu, jak nově vést a motivovat tým. Diverzifikované týmy s větší genderovou rovnováhou dokáží lépe číst novou situaci, jsou schopny vyšší empatie a flexibility při hledání vhodných řešení,“ říká David Pirner, managing partner skupiny Grant Thornton Czech Republic.

Práce je flexibilnější

Až 69 % dotázaných odpovědělo, že proměna pracovního prostředí pomůže ženám v dosahování jejich karierních cílů. Díky pandemii covid-19 přešly firmy na flexibilnější možnosti práce, což může pro některé znamenat lepší podmínky pro prezentaci svých schopností v rámci společnosti.

Rok 2021 je obecně významným milníkem z pohledu genderové diverzity firem. Dle výzkumu skupiny Grant Thornton, který je každoročně zpracováván již 17 let, až 90 % podniků má ve

vedení alespoň jednu ženu. Pro srovnání – v roce 2017 to bylo pouze 66 % podniků. V globálním měřítku zastoupení žen ve vrcholovém managementu stouplo o dva procentní body z 29 % na 31 %, čímž byla překročena významná hranice 30 %. Počáteční hodnota byla na začátku reportování v roce 2004 na 19 %. Předpokládá se, že překonání hranice 30 % předznamenává trvalejší transformační změnu. Tento zlomový moment představuje pokrok v globálním měřítku.

Afrika premiantem

Dominující oblastí z pohledu zastoupení žen v top managementu zůstává Afrika. Ta si od minulého roku polepšila o jeden procentní bod na celkových 39 %, což je nejvíce na světě. V závěsu je pak jihovýchodní Asie s 38 %, což je o tři procentní body více než loni. Jižní Amerika měla minulý rok nejvyšší nárůst, a to z 25 % na 33 %. I letos si polepšila o další tři procentní body na celkových 36 %. Evropská unie konkuruje svými 34 %, Severní Amerika se dostala na 33 %.

V klesající tendenci, kterou výzkum Grant Thornton zaznamenal už v roce 2020, pokračuje i zastoupení žen na pozicích HR ředitelek. Ačkoliv je segment HR tradičně domácí půdou žen ve vedení, jejich podíl zde nadále klesá. Minulý rok bylo v této oblasti 40 % žen, letos už je to pouze 38 %. Naopak nadále zvyšující tendence pozorujeme opět u podílu žen na pozicích generálních ředitelek. Tam zastoupení žen narostlo od minulého roku o šest procentních bodů na celkových 26 %.

Globální skupina Grant Thornton se již dlouhodobě staví do pozice hybatele v oblasti genderové diverzity ve firmách. Věří, že různorodé vedení je z dlouhodobého hlediska přínosem pro firmy samotné i pro celkové prostředí vrcholového managementu.