Generativní AI vyzkoušela jen pětina Čechů

Povědomí o generativní umělé inteligenci (AI) má 35 % Čechů ve věkové skupině 18 až 65 let. Dvojnásobně převládají muži (46 % oproti 22 % žen). Mezi nejmladší generací (18 až 25 let) zná některý z nástrojů dokonce 68 %, naopak ve skupině 55 až 65 let je to pouhých 12 %. Více než polovina (52 %) respondentů si myslí, že generativní AI v budoucnu povede ke snížení počtu dostupných pracovních míst a necelá třetina Čechů (28 %) se obává, že generativní AI v budoucnu nahradí některé jejich povinnosti na pracovišti, vyplývá z průzkumu společnosti Deloitte.

„Vzhledem k nedávnému nasazení těchto nástrojů, z nichž top čtyřka byla spuštěna teprve od listopadu 2022, je 35% informovanost úspěchem. Před rokem by šlo o malé jednotky procent. Znalosti o generativní umělé inteligenci však v Česku mají spíše muži a osoby mladšího věku, což odpovídá tendencím, které v technologickém průmyslu existují již delší dobu. Snad se tento nepoměr postupně zlepší,“ říká expert na telekomunikaci Deloitte Jan Kudlák.

Většina Čechů o generativní AI nikdy neslyšela

Globální studie Deloitte Digital Consumer Trends každoročně mapuje chování více než 36 tisíc lidí ze čtyř kontinentů a 21 zemí, včetně tisícovky respondentů z Česka. Z aktuálních dat vyplynulo, že ačkoli používání i povědomí o generativní AI roste, většina Čechů (65 %) o ní nikdy neslyšela a jen 22 % lidí v Česku již použilo některý z nástrojů GenAI jako je ChatGPT, Gemini (Google Bard) nebo Midjourney a další.

„Pro osvojení a používání generativní AI co největším množstvím uživatelů je důležité, že většina stávajících nástrojů je zcela zdarma nebo má bezplatné verze, čímž jsou přístupné na jakémkoli chytrém telefonu nebo počítači a nic tak nebrání v jejich využívání. V budoucnu však očekávám čím dál větší monetizaci již dostupných nástrojů i vznik zcela nových interních systémů generativní AI uvnitř jednotlivých firem, integraci do řady aplikací nebo další nové byznys modely,“ predikuje výhled do budoucna lídr TMT skupiny v Deloitte.

Firmy se obávají, že Gen AI zvýší ekonomickou nerovnost

Z nedávného průzkumu, který mapoval stav generativní AI ve firmách, rovněž vyplynulo, že tři čtvrtiny podniků očekávají, že Gen AI do tří let změní jejich společnosti. Více než půlka firem se však obává, že její široké používání zvýší ekonomickou nerovnost, a méně než polovina podniků dostatečně vzdělává zaměstnance o možnostech, přínosech a významu této přelomové technologické novinky.

„Firmy, které chtějí těžit z potenciálu generativní AI, musí přehodnotit svůj přístup k podnikání a adaptovat se na dynamické prostředí. Pro udržení náskoku, a tedy i konkurenceschopnosti, je nezbytná úzká spolupráce napříč firmou i celým odvětvím. Důvěra v zodpovědné zavádění AI ve všech oblastech lidské činnosti je totiž klíčová. Firmám, které se na nás obracejí s žádostmi o pomoc s implementací, doporučujeme zlepšení vzdělávání a rekvalifikaci s ohledem na transformaci práce, vytvoření takového technického prostředí, které jim umožní vyvíjet nové možnosti využití AI za pomoci předpřipravených stavebních bloků a také zajistit bezpečnost i splnění regulatorních požadavků,“ říká expert a lídr Deloitte pro oblast umělé inteligence ve střední Evropě Jan Hejtmánek.