Generativní AI nás zásadně změní

Jsme na prahu velké transformace, v níž generativní umělá inteligence (AI) zvedá napříč odvětvími vlnu inovací. Tempo, rozsah a možnosti změnit, jak firma funguje s využitím Gen AI, jsou fascinující.

Na vedení firem však dopadá tlak na zrychlené zavádění AI do procesů, výroby, rozhodování a zároveň na současné ošetření rizik a zajištění souladu s regulatorními požadavky. Podle aktuálního průzkumu společnosti Deloitte tři čtvrtiny firem očekávají, že generativní AI do tří let změní jejich společnosti. Více než půlka firem se pak obává, že její široké používání zvýší ekonomickou nerovnost a jen necelá polovina podniků dostatečně vzdělává zaměstnance o možnostech, přínosech a významu AI.

Tři čtvrtiny respondentů očekávají, že AI povede v horizontu necelých tří let k zásadní transformaci jejich firem. Zároveň se firmy zaměřují spíš na taktické přínosy, jako jsou zvýšení efektivity a snížení nákladů, než na růst či podporu inovací.

Generativní AI je silným stimulem poptávky po nových technologiích. Úspěšné osvojení AI však vyžaduje strategický přístup. Společnosti, kterým se to daří, se vyznačují tím, že se rychle zorganizovaly, definovaly si, jakou roli pro ně má AI hrát a vybudovaly technické prostředí, které jim dovolí vyvíjet nové možnosti jejího využití.

Co se týká strategie a technologické infrastruktury, cítí se respondenti připraveni. Nižší důvěru však mají v oblastech governance, talentu a také řízení rizik, které vnímají jako překážky při zavádění AI. Největší výzvou je pak nedostatek technicky zdatných lidí a dovedností. Podobné překážky při zavádění AI firmy vnímají i v otázce governance a řízení rizik. Navíc se šéfové firem se obávají, že AI povede k hlubší ekonomické nerovnosti. Proto souhlasí většinou s tím, že je nutné posílit globální regulaci s cílem zajistit zavádění této technologie odpovědným způsobem.