Firmy plánují investovat do svých zákazníků i PPC reklamy

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Jak se českých firem a jejich zákazníků dotkla pandemie z marketingového hlediska? Z průzkumu společností Proficio a STEM/MARK vyplývá, že společnosti buď svůj plán nezměnily (48 %) nebo marketing a reklamu dokonce upozadily (30 %). Trend se ale objevuje v návaznosti na otázku zákazníků. 76 % respondentů totiž uvedlo, že se dále plánují více věnovat právě zákaznické péči a podpoře.

Koronavirus firmy investovat do marketingu razantně nepřiměl, 48 % v průzkumu uvedlo, že finance určené pro tento účel nezvýšily a 30 % částky alokované na marketing dokonce snížilo. Dle průzkumu 58 % společností investovalo maximálně 10 % ze svého celkového loňského rozpočtu do zvyšování povědomí o značce – brandové reklamy. U 85 % se jejich celkové investice do reklamy pohybovaly pod částkou 1 milionu. 55 % navíc nespolupracovalo a nespolupracuje se strategickou agenturou ani dodavateli konkrétních specializací.

70 % společností dodalo, že ani v tomto roce investovat do reklamy neplánují. Ty, které však budoucí financování zvažují, se nejvíce zaměří na PPC (76,7 %), RTB (23,3 %) či reklamu v tiskovinách (20 %). Co se však týče firem, jež podnikají v sektoru služeb, a změny plánují, žádná (0 %) z nich neuvedla, že by v roce 2021 chtěla více investovat do PPC.

Jeden ze segmentů, jehož důležitost pandemie znatelně vyzdvihla, byl ten zákaznický. Z průzkumu vyplývá, že 76 % oslovených firem se nově bude více soustředit na péči o zákazníky (Zákaznická péče a podpora) a 59 % i na zákaznickou zkušenost (UX a CX). Do této doby měly definovaný segment a persony zákazníků více než 3/4 respondentů, a to 78 %. Jejich spokojenost však poté pravidelně měřilo jen něco málo přes polovinu firem (56 %).

„Nepřekvapilo nás, že se firmy po zkušenostech týkajících se pandemie Covid-19 rozhodly nadále více investovat do aktivit přímo spojených se svými zákazníky, jako právě do zákaznické péče. V krizi byli totiž právě loajální zákazníci firmám oporou,” dodává Petr Halík, CEO společnosti Proficio.

V návaznosti na pandemii se rozhodlo inovovat poměrně vyrovnané procento společností (44 %). Z nich k inovacím nejvíce inklinovaly obchody (47,5 %) a nejméně poté služby (36,4 %). Expanzi na zahraniční trhy však souborně firmy dle průzkumu neplánují (86 %).