ESG v praxi

Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podpora diverzity a inkluze, redukce odpadu a nasazování energeticky účinných technologií – to jsou tři hlavní oblasti, na které se podle nejnovějšího průzkumu asociace ABSL zaměřují firmy z kancelářských oborů v oblasti ESG.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního ledna svůj výkon povinně vykazovat v rámci ESG reportingu, do roku 2026 se pak tato povinnost rozšíří i na další subjekty. Podle ABSL (Association of Business Service Leaders in the Czech Republic) se v posledních letech udržitelným strategiím věnovala většina (88 %) firem z oboru IT a podnikových služeb, mají tak v plnění cílů náskok.

Diverzita a inkluze v hlavní roli

Nový průzkum ukázal, že diverzita a inkluze tento obor přímo charakterizují. V oboru pracuje 90 národností, 66 % center se věnuje začleňování jedinců se zdravotním postižením, 73 % center má politiku podporující rodiče na rodičovské dovolené nebo po ní, zhruba čtvrtina firem zintenzivňuje nábor věkové skupiny 55+ a polovina má programy na podporu LGBTQ+ komunity.

Navíc 42 % členů vrcholového vedení tvoří ženy, což tento obor staví vysoko nad český a dokonce i evropský průměr. Podle studie Deloitte Ženy ve vedení přitom Česká republika se svým 17,2% zastoupením žen ve vedení zaostává jak za celosvětovým (19,7 %) tak evropským (30,7 %) průměrem.

„Náš průzkum opět potvrdil, že obor IT a podnikových služeb má diverzitu doslova ve svém DNA. Podstatné je, že nejen týmy zaměstnanců, ale i vrcholové vedení jsou složeny z různorodých skupin,“ říká Jonathan Appleton, ředitel ABSL. Zdůrazňuje také fakt, že centra díky tomu dosahují výborných výsledků na poli inovací i efektivity a již dvě desítky let dynamicky rostou.

Jak chránit životní prostředí?

Vedle vynikajících výsledků v „S“ části ESG vykazuje obor výborný výkon i oblasti „E“, tedy environmentální. V ní firmy nejčastěji jako svůj první krok k ochraně životního prostředí realizují redukci odpadu (83 %). Více než tři čtvrtiny (76 %) firem investují do energeticky účinných zařízení a technologií a téměř polovina dotazovaných (48 %) vyjadřuje poptávku po „zelených“ budovách a kancelářích a současně žádá o udržitelné postupy od svých dodavatelů (45 %).

Zájem o „zelené“ kanceláře potvrzuje i společnost Colliers: „ESG je již dnes tématem prakticky všech společností, které řeší redesign stávajících prostor nebo poptávají nové administrativní prostory. Chtějí, aby byly v souladu s moderními požadavky na použité materiály, využití obnovitelné energie, uhlíkovou stopu, nakládání s odpady, zdravé pracovní prostředí či hospodárné nakládání s vodou,“ uvádí Jana Vlková, ředitelka oddělení Workplace Advisory a Office Agency ve společnosti Colliers.

K takovým projektům, které v maximální možné míře naplňují aktuální požadavky ESG, patří například projekt Port7 od developera Skanska v Praze 7 nebo projekt Hagibor společnosti Crestyl. Při vytváření svých ESG reportů však dle Jany Vlkové firmy často zjišťují, že nemají o svých budovách a jejich výkonu dostatek informací.

Analýzou dat k úsporám

V pražském centru inovačních a podnikových služeb SAP Services si s tím ovšem snadno poradili. Vyvinuli si jednoduchý nástroj Sustainability Dashboard, který je postavený na technologii SAP Analytics Cloud a umí sledovat spotřebu vody a energie a přepočítávat ji na vytvořené množství CO2. Tento monitoring umožňuje odhalit řadu zajímavých informací, například místa, kde se zbytečně energiemi plýtvá.

„Po zprovoznění dashboardu jsme například dokázali alokovat nadměrnou spotřebu vody na venkovní terase. Závlaha se rozbila a voda jí protékala zbytečně. Dnes již dokážeme takovou chybu objevit a napravit v řádu hodin,“ vysvětluje Pavel Strnad, Business Intelligence Architect ve společnosti SAP Services.

Data ze zmíněného nástroje tak týmu správy budov pomáhají reagovat na abnormální hodnoty a předávat výsledky měření do centrály pro přípravu globálního výročního ESG reportu. Kromě vody a energií bude nástroj v SAP Services sledovat i množství odpadu, který vzniká v kancelářích. Do budoucna firma plánuje i monitoring uhlíkové stopy ve spojitosti s firemními auty.

Energeticky účinné technologie snižují dopady i náklady

Ve snaze omezit ekologický dopad a posílit udržitelnost firmy také stále častěji přistupují k využívání energeticky účinných technologií. Vedle úsporných systémů vytápění a chlazení v budově či inteligentních systémů osvětlení se do popředí zájmu dostávají též úsporná řešení na ukládání a správu dat. Datová centra totiž odpovídají za 1 až 2 % veškeré spotřeby energie a díky obřím nárůstům objemů dat jejich energetické nároky dále porostou. Na úložiště z toho obvykle připadá kolem 20 %.

Se zajímavým řešením v této oblasti přišla společnost Pure Storage. V rámci svého řešení datových úložišť využívajících technologie flash umožňuje zákazníkům zásadní snížení spotřeby energie i emisí oxidu uhličitého. Úložná pole Pure Storage totiž pojmou více dat na menší plochu než tradiční úložné produkty.

„To znamená, že spotřebovávají mnohem méně energie a snižují emise související s energií. Ve skutečnosti mohou naše řešení typu all-flash přinést až 85% snížení spotřeby energie ve srovnání s konkurenčními produkty. Právě tento aspekt nabývá na důležitosti v souvislosti s dramatickým nárůstem nestrukturovaných dat,“ říká Rajiev Rajavasireddy, šéf pražského výzkumného a vývojového centra Pure Storage, které se na vývoji těchto udržitelných produktů a řešení významně podílí.

***

„Inovací, které přispívají k potlačení klimatických změn, vzniká v našem oboru celá řada. ESG je katalyzátorem pozitivních změn a zároveň velkou příležitostí pro náš obor a naši ekonomiku. ESG jako služba realizovaná z českých center pro celou řadu mezinárodních firem se totiž již stává realitou,“ uzavírá Jonathan Appleton.