TotalService

Erich Stavař: Máme za sebou rekordní období

Na českém trhu působí opavská ISOTRA už 30 let. Jaké byly začátky a jak se firmě aktuálně daří, prozradili spolumajitel společnosti Erich Stavař a Lýdie Blachutová, která je rovněž od začátku neoddělitelnou součástí společnosti ISOTRA.

ISOTRA slaví v letošním roce 30 let na trhu. Jak to všechno tehdy vzniklo?

ES: Psala se raná 90. léta a v České republice bylo konečně umožněno soukromé podnikání. Hledali jsme proto se švagrem vhodnou příležitost rozjet vlastní business. Jako velmi perspektivní se nám jevilo těsnění do oken, kdy moderní silikonové těsnění do drážky nahrazovalo zastaralý systém těsnění Oknotěs. Když jsme montovali těsnění do oken v bytech a v domech, ptali se nás zákazníci: „A žaluzie děláte také?“ V tu dobu ještě exteriérové žaluzie ani neexistovaly na trhu a na ty interiérové byla čekací doba až dva roky. Myšlenka na vznik firmy byla rázem na světě. Protože jsme dělali nejen montáž těsnění do oken, ale také velkoobchod s těsněním, pojmenovali jsme společnost ISOTRA. Jednalo se o složeninu dvou zkratek: ISO jako „izolace“ a TRA jako „trade“.

LB: Dodnes máme schovanou kupónovou knížku z ČS, kterou manžel „prodal“ za 12 000 korun. Takto finančně vybaven se pustil do podnikání.

Co vnímáte jako hlavní milníky v historii firmy?

ES: Když se ohlédnu zpět, vidím celou řadu úspěchů, kterých si velmi vážím. Nejdůležitější byla především odvaha začít podnikat a založit společnost ISOTRA, která nám rostla doslova před očima. Začínali jsme s montováním těsnění do oken, a když jsme se pustili do výroby žaluzií s řetízkovým ovládáním, obrat narostl ze 60 milionů Kč na 200 milionů. Dalším velkým úspěchem bylo pořízení výrobního areálu v Opavě na rozloze 55 000 m2 s rozsáhlými výrobními prostory. Portfolio našich výrobků se stále rozšiřovalo – začali jsme vyrábět venkovní žaluzie a další exteriérové produkty, jako jsou screenové rolety či markýzy. Vystavěli jsme vlastní lakovnu a založili pobočky nejen v České republice, ale i v zahraničí. Expandovali jsme do Německa či Polska, ceníme si spojení s e-shopem Labona.cz. Mezi úspěchy ISOTRY patří i změna společnosti na holdingovou strukturu či nedávné rozšíření výrobních prostor v Bruntále, které se rozléhají na ploše o velikosti 7 000 m2.

Pokud bych měl rozdělit milníky v historii do jednotlivých dekád, pak první dekáda by se dala stručně vystihnout takto: zahájení podnikání, vývoj a výroba interiérových žaluzií a stínicí techniky, zřízení vlastního vývojového oddělení, nástrojárny a lisovny plastů a kovů, zahájení výroby komponentů, nákup nemovitostí Chuchelná, Rohov. Druhá dekáda se nesla ve znamení zahájení vývoje a výroby venkovních žaluzií, venkovních rolet, výroby komponentů pro venkovní žaluzie, ale také výroby CNC řízených profilovacích tratí, pořízení výrobního areálu v Opavě. A třetí dekáda? V ní došlo k výstavbě vlastní práškovací lakovny, pustili jsme se do výroby a vývoje dalších typů exteriérové stínicí techniky – markýzy, screenové rolety, bioklimatické pergoly.

Jak se společnosti ISOTRA aktuálně daří?

ES: V roce 2020 jsme dosáhli nejvyšších tržeb. Na tento úspěch se nám podařilo navázat i v roce 2021, kdy jsme dosáhli rekordních tržeb přes 1,3 mld. Kč a oproti roku 2020 jsme překročili tržby o více než 20 %. Výsledky prvního a druhého kvartálu roku 2022 byly opět rekordní a významně překročily tržby minulého roku i stanovený plán. Nicméně očekávání jsou „opatrně“ optimistická, a to z důvodů rekordní inflace, výrazného nárůstu cen energií, problémů v dodavatelských řetězcích a válečných událostí na Ukrajině.

Do kolika zemí v současné době vyvážíte?

ES: V současné době exportujeme své výrobky, komponenty a technologie pro výrobu do více než 43 zemí světa. Mezi naše klíčové trhy patří: Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko, Francie a Švýcarsko. Protože jsme si vědomi obrovského potenciálu německého trhu, zřídili jsme zde naši obchodní firmu ISOTRA Jalousien GmbH. Tímto krokem se chceme přizpůsobit náročnému německému trhu a zajistit co nejlepší servis pro naše zákazníky. V Polsku jsme založili výrobní firmu ISOTRA Polska Sp. z o.o. s cílem přizpůsobit se cenové hladině polského trhu a jeho tržním zvyklostem. Každý trh má svá specifika a zákazníci tak mají jiné preference a nároky. Například zákazníci z Německa nebo Švýcarska jsou velice nároční na kvalitu a detail. Zdaleka nejnáročnější zákazníci jsou z Japonska, což může v některých případech být až kontraproduktivní.

Řada výrobních společností se momentálně potýká s nedostatkem zaměstnanců. Je to problém, který musíte řešit i vy?

ES: Vrátil bych se zpět k období covidu, kdy jsme hned na počátku udělali řadu úsporných opatření, a to jak na úrovni organizační, tak na úrovni finanční. Snažili jsme se připravit na několik možných scénářů. Musím konstatovat, že naše kroky se setkaly s podporou a pochopením našich zaměstnanců. V průběhu protipandemických opatření jsme se snažili za každou cenu udržet výrobu a dodávat zboží našim zákazníkům i přesto, že jsme měli desítky zaměstnanců zejména na OČR a nemocenských. Nepřerušení výroby bylo našimi zákazníky vnímáno velice pozitivně. Co se týče zaměstnanců, tak je to dlouhodobý problém, se kterým se nepotýká jen naše společnost. Nicméně se nejedná o nedostatek zaměstnanců z hlediska počtu jako takových, ale zejména je problém v oblasti odbornosti a kvalifikovanosti jednotlivých profesí, zejména výrobních, kterých je nedostatek.

Jak velkou roli hrají ve vašem byznysu inovace?

ES: Ve vlastním návrhářském studiu využíváme 3D technologie, na svém kontě máme sedm patentů a 33 registrovaných užitných vzorů. Navrhujeme a vyrábíme si vlastní stroje pro výrobu technologických celků a žaluzií. Troufám si říci, že ISOTRA patří mezi málo společností, které dokáží vyvinout nový produkt na zakázku – navrhnout design i jednotlivé komponenty, výrobek otestovat a certifikovat. A vymyslet pro něj nové strojní zařízení a vše dodat dalším výrobcům jako kompletní technologii.

ISOTRA je vnímána jako jeden z technologických lídrů v oblasti žaluzií a rolet nejen u nás, ale i ve světě. Prozraďte nám, jaký je váš recept na úspěch?

LB: Firma vznikla jako rodinné podnikání, které s sebou nese určité výhody, ale také úskalí. Mnohdy je těžké to rozdělit. Je to pořád jako jedna spojená nádoba. Firma je stále s vámi jako stín. Uděláte krok dopředu – a ona je s vámi. Uděláte krok dozadu – a ona je zase s vámi. Nikam neutečete…. Ten pocit zodpovědnosti, který vás po celou dobu provází, se dá jen těžko vyjádřit slovy. Spíše jej člověk cítí uvnitř sebe. Připadáte si jako součást něčeho velkého. Jako něco, co jste vytvořili jen vy v tomto životě a s danými možnostmi. Výhodou je, že nejsme sami. Máme rodinu, o kterou se můžeme opřít, vzájemně si poradit a pomoci. Umíme se také pohladit, ujednotit si směr, domluvit se na dalších krocích. Podělit se o know-how. A táhnout společně „káru dál“. Rodinné zázemí je v soukromém podnikání jedna z nejdůležitějších věcí. O tom jsem přesvědčena.

ES: Nic v životě není zadarmo. Pokud chcete podnikat poctivě, je přijatelná pouze jedna cesta. A to tvrdá práce, odvaha a odhodlání, jasný cíl. Vytyčit si jasný cíl a říci si: Kam chci dojít? Čeho chci dosáhnout? Co musím udělat pro to, abych toho dosáhl? K tomu potřebujete tým loajálních a schopných lidí, na které se můžete spolehnout, a kteří vám dokážou pomoci. Náročnější chvilky mohou nastat, když některý tým nevidí stejný cíl, ba dokonce vidí cíl jiný. Tady pak hodně záleží na vzájemné komunikaci a hledání kompromisu. Na vztazích. Když se ale podaří najít společnou cestu, je to velké uspokojení a pocit dobré práce. A také poučení do budoucna.

Podléhá vaše branže módním trendům?

LB: Během uplynulých třech dekád se neproměnila jen ISOTRA, ale také samotný trh se stínicí technikou. Zatímco na počátku 90. let znal v našich končinách exteriérové stínění jen málokdo, dnes je neodmyslitelnou součástí budov všech typů, protože velice úzce souvisí s energetickými úsporami v letním i zimním období. Zákazníci jsou dnes navíc mnohem náročnější a informovanější, než tomu bylo v začátcích firmy, kdy prakticky neexistoval internet či mobilní telefony a novinky se zjišťovaly pouze na veletrzích či z reklamních letáků. Přesto se společnosti ISOTRA stále daří uspokojovat potřeby i těch nejnáročnějších klientů a dokáže reagovat na nejnovější trendy v oboru. Došlo také k zásadním změnám v preferencích od interiérové stínicí techniky k exteriérové stínicí technice. V současné době roste potřeba být co nejvíce venku v přírodě, na terase – a proto jsme zahájili výrobu bioklimatických pergol ARTOSI.

Jaké jsou další plány rozvoje pro společnost ISOTRA?

ES: Samozřejmě je před námi řada nových cílů, v podnikání se nelze nikdy zastavit. V současné době investujeme do pořízení a rozvoje nových výrobních prostor v Bruntále o rozloze větší než 7 000 m2. Tyto prostory budou primárně sloužit k rozšíření výroby bioklimatických pergol ARTOSI. Reagujeme tímto na změnu životního stylu, kdy chtějí lidé trávit daleko více času se svou rodinou a přáteli ve venkovních prostorách a upřednostňují tzv. outdoor living. V rámci výrobního závodu v Bruntále realizujeme instalaci kompletní technologie pro výrobu bioklimatických pergol, včetně logistických toků a skladovacích kapacit. Našim cílem je výrobu optimalizovat, automatizovat a umožnit tak výrazné navýšení výrobních kapacit.

LB: Z důvodu rozvoje trhu bioklimatických pergol připravujeme další modifikaci pergoly ARTOSI – boční zasklení pergoly a technologické inovace. Dlouhodobým cílem je zvýšení tržního podílu na klíčových exportních trzích a rozvoj partnerské sítě v České republice.

ES: Nadále bude pokračovat trend exteriérové stínicí techniky a outdoor living. S tím souvisí celosvětový růst trhu pro venkovní žaluzie, screenové rolety, bioklimatické pergoly. Standardním řešením se stanou „inteligentní systémy ovládání a řízení nejen stínicí techniky“ a to pro administrativní budovy, komerční stavby a rodinné domy.