Energeticky úsporný projekt Nemocnice Na Homolce je dokončen

Snižuje náklady na energie o 40 %

Nemocnice Na Homolce má za sebou jeden z největších a nejkomplexnějších projektů energetických úspor v českém zdravotnictví. Tento ambiciózní projekt, jehož realizace trvala pouhý jeden rok, přinese nemocnici úsporu nákladů na energie až o 40 %. Realizace zahrnovala investice do zateplení střech, obměny oken, dveří a jiných fasádních prvků, modernizace vytápění a vzduchotechniky, osvětlení, fotovoltaiky, řízení technologických zařízení, a to vše za plného provozu nemocnice.

Nemocnice efektivně využila dotace z Operačního programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám ve výši 720 milionů korun, přičemž celková investice dosáhla přibližně 1,1 miliardy korun. Zateplení, projektová příprava a inženýring si vyžádaly přibližně 700 milionů korun, zatímco investice do modernizace technologických zařízení budov představovaly 432 milionů korun.

„Jsem velmi rád, že se tento dlouho a pečlivě připravovaný energeticky úsporný projekt podařilo v tak krátkém čase bez větších komplikací dokončit. Nemocnice má velmi náročný energetický provoz, který funguje v nepřetržitém režimu. Vynaložené prostředky se dlouhodobě velmi dobře zúročí. Modernizace přinese úspory a zlepší kvalitu prostředí, ve kterém pracujeme a léčíme naše pacienty a zároveň nám vyřeší do budoucna nutné investice do technologických zařízení budov,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Polouček.

Parametry a specifika projektu

· 10 let smluvně garantované minimální úspory:

o 8700 MWh úspora plynu ročně

o 4200 MWh úspora elektrické energie ročně

o 15 300 m³ úspora vody ročně

o 5823 tun pokles emisí CO2 ročně

„Kromě garantovaných úspor energie, za jejichž výši deset let smluvně ručíme, má projekt i výrazný nefinanční přínos pro pacienty a zaměstnance: například zlepšení světelných podmínek nemocnice díky téměř 10 500 novým LED svítidlům. Počítačem řízený systém regulace teploty

v 1100 místnostech bude zase v celé nemocnici zajišťovat tepelný komfort za výrazného snížení nákladů na teplo,“ vysvětluje Pavol Fraňo, generální ředitel společnosti ENESA, která měla na starost modernizaci technologií nemocnice.

Automatizace technologických celků výrazně zlepšuje efektivitu využití pracovních sil.

Samotná realizace projektu vyžadovala mimořádnou koordinaci a ohleduplnost vůči pacientům a personálu, protože práce probíhaly za plného provozu nemocnice. Výsledkem je modernizovaná nemocnice fungující v energeticky úsporném provozu s lepšími podmínkami pro léčbu a péči o pacienty.

„Je nám velkou ctí, že jsme měli možnost realizovat tak významný projekt, jako je modernizace Nemocnice Na Homolce,“ uvedl Milín Kaňuščák, jednatel společnosti KAMI PROFIT, a dodal: „Tento projekt nebyl jen technickou výzvou, ale představoval také příležitost prokázat naše technické schopnosti a závazek k excelentnosti. Jsme hrdí, že jsme mohli být součástí této transformace, která přináší nemocnici nejen výrazné úspory energií, ale také zlepšuje kvalitu prostředí, v němž personál pracuje a pacienti se zotavují. Věříme, že naše úsilí a investice do modernizace přispějí k dlouhodobé udržitelnosti nemocnice a zajistí, že bude ještě mnoho let efektivně sloužit svému účelu.“

Způsob zadání a realizace

· Zateplení: Realizováno sdružením stavebních společností BBP Stavby s.r.o. a KAMI PROFIT, s.r.o. na základě předem zpracovaného projektu.

· Obměna a modernizace technologických celků: Zadány formou EPC (Energy Performance Contracting), která zaručuje měřitelné výsledky. Dodavatelem byla ESCO společnost ENESA ze skupiny ČEZ ESCO.

Významné milníky projektu

· Odstranění 116 tun azbestu z meziokenních vložek a skladeb střechy.

· Odbavení více než 300 kamionů s dodávkami materiálu a technologií.

· Registrace více než 350 zaměstnanců realizačních firem v areálu během špiček.

· Instalace 26 000 m² provizorních předstěn pro hlukové, teplotní a prašné odstínění úseků.

· Instalace 2065 oken, 42 000 m² hydroizolačních materiálů, 33 km hliníkových profilů oken a fasádního pláště a 40 000 m² lešení.

Dokončení tohoto projektu potvrzuje závazek Nemocnice Na Homolce ke snižování energetické náročnosti a zlepšování kvality prostředí pro své pacienty a zaměstnance.