TotalService

DHL Express nabízí efektivní řešení v dopravě zdravotnického materiálu

V současné době osobní návštěvu pacienta ve zdravotnických zařízeních stále více nahrazuje on-line komunikace. Tím také stoupá potřeba dopravit zdravotnický materiál nebo odebrané vzorky od adresáta na místo určení včas a v nezměněném stavu. Řešení nabízí společnost DHL Express.

Na otázky ohledně služby Medical Express určené především zdravotníkům odpovídal redakci Jakub Tomšovský, obchodní ředitel DHL Express (Czech Republic) s.r.o..

Ve společnosti pracuje téměř 18 let, z toho čtyři roky je na současné pozici obchodního a marketingového ředitele.

Jaké přesně služby Medical Express nabízí a pro jaké klienty je určena?

Jde o prémiovou službu, která spojuje naši logistickou odbornost a schopnost zajistit flexibilní řešení pro odvětví, jenž v DHL označujeme jako Life Sciences and Healthcare.  Služba Medical Express je určená zákazníkům, kteří si potřebují být jistí, že jejich citlivé zásilky, náročné na čas, a především na teplotu, budou v naprostém pořádku a co nejrychleji doručeny příjemcům.

Kdo tuto službu nejvíce využívá?

Už z názvu je zřejmé, že Medical Express využívají zákazníci, kteří potřebují doručit urgentní a citlivé zásilky související s lidským zdravím. Jedná se například o laboratoře, nemocnice, kliniky, výrobce zdravotnických přístrojů nebo společnosti, které dodávají zdravotnický materiál. Často se využívá také pro klinické studie.

Zmínil jste klinické studie. Takže tato služba je vhodná pro přepravu většího množství vzorků?

Ano, je to tak. Přes službu Medical Express se posílají klinické studie po celém světě.

Je možné dopravovat také citlivý materiál, u kterého je nutné dodržet určitou teplotu, nebo například musí zůstat zmražený?

Jsme schopni zajistit převoz citlivého materiálu s konkrétními teplotními požadavky, vše samozřejmě v souladu s veškerými předpisy. Pro klienty zabezpečujeme také odborný celní servis. Kromě toho nabízíme celý management obalů Full loop service. V praxi to například znamená, že klient – laboratoř v Česku – potřebuje stáhnout z různých míst v Evropě třikrát v týdnu vzorky krve. My jsme schopni na všechna určená místa rozeslat obaly se suchým ledem. Tyto obaly dorazí na místo a lokální laboratoř či lékař vloží vzorky a označí zásilku štítkem. My opět zajistíme hromadné vyzvednutí a převoz. Dbáme rovněž na udržitelnost a ochranu životního prostředí, takže poskytujeme opakovaně použitelné obaly. Samozřejmě si obalové materiály může zajistit i sám odesílatel.

Přepravujete zásilky i například v mrazících boxech?

Tady je rozdíl mezi převozem zásilek v tzv. aktivním a pasivním teplotním režimu. Aktivní teplotní režim je určen pro převoz zásilek v mrazících boxech nebo takto upravených letadlech či vozidlech. My zákazníkům nabízíme převoz zásilek v pasivním teplotním režimu, kdy zajistíme boxy se suchým ledem a udržujeme zásilky po dobu převozu na požadované teplotě.

Jak je zaručena bezpečnost zásilek a také odborná manipulace s nimi?

Bezpečnost zásilek umíme zaručit od přípravy a zajištění obalového materiálu až po včasné a rychlé doručení v určitém teplotním režimu. Navíc máme v rámci DHL čtyři Quality Control Centra (QCC), která sledují Medical Express zásilky v reálném čase, od vyzvednutí až po doručení, a to po celém světě. Služby QCC mohou zahrnovat i speciální záchranný plán pro případ nepředvídatelné události. 

Novinkou je možnost použití aktivního sensoru, který putuje se zásilkou, sleduje a zaznamenává teplotu zásilky v reálném čase. 

Komplikuje nějak dopravu vzorků mezi jednotlivými zeměmi pandemie covid-19?

Po celou dobu pandemie poskytujeme naše služby v nezměněné kvalitě, což vyžaduje neustálý přehled o situaci ve světě, flexibilitu, rychlou komunikaci a úpravy naší mezinárodní přepravní sítě. Zásilky Medical Express mají přednost před vším ostatním. Jsou speciálně označeny a všechny naše týmy po celém světě vědí, že se jedná o zásilky pro záchranu lidských životů, tzn. s nejvyšší prioritou pro doručení.

DHL Express je součástí obrovské globální společnosti DP DHL Group a proto jsme schopni zákazníkům poskytnout mimořádně rozsáhlou  kombinaci služeb –  od skladování ve spolupráci s DHL divizí Supply Chain, přes přepravu po moři (DHL Forwarding), nákladní dopravu (DHL Freight) až po naší leteckou přepravu (DHL Express).

Proč byste službu doporučil?

Protože díky této službě může být klient v klidu a má jistotu, že jeho zásilky odbavíme rychle a bezpečně, navíc může mít svou zásilku neustále pod dohledem. Služba Medical Express je pomyslnou třešničkou na dortu. Jedná se skutečně o prémiovou službu s minimálním rizikem. 

Jakým způsobem se budou vyvíjet služby v rámci tohoto odvětví?

Velkým tématem je nyní tzv. Direct 2 Patient – dodání zdravotnických potřeb a materiálu přímo pacientům (fyzickým osobám) a od nich nazpět. Jedná se například o doručení testovacího kitu pacientovi a následně vyzvednutí odebraných vzorků, jejich přeprava do laboratoře, třeba na druhý konec Evropy. Může jít ale také o doručení zdravotnických produktů v testovacích fázích nebo třeba měřiče tlaku.

Direct 2 Patient je v zásadě kombinace expertízy DHL Express, jak v oblasti přepravy v rámci Life science and Healthcare, tak v B2C oblasti, kdy se přepravují zásilky z různých zdravotnických e-shopů soukromým osobám.

Jakým způsobem změnila pandemie poskytování služeb v rámci odvětví Life Science and Healthcare?

Změna nastala určitě v objemu přepravy různých zdravotnických pomůcek. Nebavíme se pouze o přepravě roušek a vakcín. Obrovský nárůst jsme zaznamenali v převozu různých injekcí, jehel, zdravotnických rukavic apod., které se v minulosti tolik nepřepravovaly. Roste také výše zmíněná potřeba doručovat soukromým osobám. Vše je nyní rychlejší a poptávka po těchto službách je mnohem vyšší. Rád bych zmínil, že se na službu Medical Express (i přes vyšší náklady na přepravu) nevztahuje příplatek pro mimořádné situace Emergency Situation Surcharge, který jsme museli zavést na začátku pandemie Covid-19. Služba Medical Express souvisí s ochranou lidského zdraví, proto je od zmíněného poplatku osvobozena.

Jaká jsou specifika v rámci tohoto odvětví v České republice?

Česká republika nijak nevybočuje ze standardů, které známe napříč Evropskou unií. Chceme ale zákazníkům dát ještě něco navíc. V České republice jsme proto spustili pilot speciálního zákaznického servisu pro klienty v odvětví Life Science and Healthcare. Testujeme dva typy servisu. LSH+, který řeší nadstandardní monitoring zásilek a v případě potřeby okamžitě kontaktuje zákazníka nebo LSH Full , kdy postavíme klientovi zákaznický servis přesně podle toho, jak to vyžaduje jeho konkrétní situace.

Společnost DHL od prosince minulého roku zajišťuje i distribuci vakcín proti COVID-19. Jak se Vám daří plnit plány přepravy vakcín? Od zahájení celosvětové kampaně na očkování, což bylo v prosinci minulého roku až doposud, jsme zvládli dodat více než 1 miliardu dávek vakcín proti COVID-19 do více než 160 zemí. A díky naší propracované síti s potřebnými znalostmi v oblasti zdravotnictví umíme reagovat rychle a dodávat vakcíny, tam kde je třeba. Podle predikcí, které jsme napříč DHL uváděli, bude v příštích letech každoročně zapotřebí dalších 7-9 miliard dávek očkovacích látek. Na tuto situaci jsme připraveni. Logistická infrastruktura a kapacity vybudované pro pandemii by měly být zachovány.