V červenci vzniklo 2 257 obchodních společností

V červenci tohoto roku vzniklo v České republice 2 257 obchodních společností, o 166 méně než v červnu. Přesto byl červenec letošním prvním měsícem od začátku vyhlášení nouzového stavu, ve kterém vzniklo více společností než ve stejném měsíci roku 2019. Letos v červenci zároveň zaniklo 1 311 obchodních společností, o 117 méně než v červnu. V červenci tak v České republice přibylo 946 společností. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

„Počet nově vzniklých společností byl v červenci překvapivě vysoký. Šlo o nejsilnější červenec z pohledu nově vzniklých společností za více než deset let,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF. Zároveň ale upozorňuje, že jde spíše o jednorázový výkyv. „Určitě nemůžeme čekat, že počet nově vznikajících společností se vrátí na rekordní hodnoty z roku 2017. Poslední tři roky jejich počet postupně klesal a tento trend bude pravděpodobně ještě nějakou dobu pokračovat,“ říká Věra Kameníčková.

To dokládá i fakt, že ve většině krajů v červenci vzniklo méně společností než před rokem. Výrazně více, než bylo v předešlých letech obvyklé, jich ale vzniklo třeba v Olomouckém kraji nebo v Libereckém kraji, ve kterém vzniklo téměř dvakrát více společností než v červenci 2019.

I když v červenci vzniklo více společností než před rokem, v některých sektorech se dále zvýraznil negativní trend z posledních let. Šlo například o obchod nebo ubytování a stravování. “V obchodu sice došlo ke zpomalení růstu počtu zanikajících společností a v ubytování a stravování byl počet zaniklých společností dokonce nižší než před rokem, ale v obou odvětvích zároveň vzniklo výrazně méně společností než v předešlých letech,“ vysvětluje Věra Kameníčková.

Nejvíce společností vzniklo v červenci v odvětví nakládání s nemovitostmi, zaniklo v obchodu

V červenci vzniklo nejvíce obchodních společností v odvětví nakládání s nemovitostmi (311), v obchodu (237) a ve zpracovatelském průmyslu (132). Nejvíce společností zaniklo v obchodu (442), v odvětví nakládání s nemovitostmi (263) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (135).

Počet společností se dlouhodobě snižuje v obchodu, z krajů na Karlovarsku

Během posledních 12 měsíců vzniklo v České republice 28 135 společností a zaniklo jich 15 620. Na 10 zaniklých společností tak připadlo 18 nově vzniklých. Nejvyšší poměr nových firem vůči těm, které zanikly, byl v odvětví informační a komunikační činnosti, kde připadlo na 10 zaniklých společností 27 nových. Následovalo ubytování a stravování s 26 novými firmami na 10 zaniklých a doprava a skladování s 25. Naopak v obchodu vzniklo na 10 zaniklých společností jen 7 nových.

Z pohledu krajů se nejrychleji zvyšoval počet společností na Vysočině, kde vzniklo za posledních 12 měsíců 36 společností na každých 10 zaniklých. V Olomouckém a Pardubickém kraji šlo o 34 společností. Naopak na Karlovarsku vzniklo na každých 10 zaniklých společností pouze 8 nových.

Graf 2: Počet vzniklých a zaniklých společností v obchodu v letech 2017-2020

Graf 3: Počet vzniklých a zaniklých společností v ubytování a stravování v letech 2017‑2020

Profil společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. je součástí celosvětové skupiny CRIF.

Poskytuje svým klientům aplikaci Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osob z České a Slovenské republiky čerpající z více než 43 informačních zdrojů.

Volitelným modulem aplikace Cribis je mezinárodní služba SkyMinder umožňující exportérům a dalším společnostem prověřování finančního zdraví, varovných informací a majetkových vazeb u více než 200 milionů společností z 230 zemí a území světa.

Společnost také poskytuje komplexní řešení pro oblast řízení úvěrových rizik a pod značkou iRating pokročilé nástroje pro hodnocení ekonomického stavu společností nebo také municipalit.

Společnost CRIF je zároveň organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací. Jejich prostřednictvím si zejména banky, stavební spořitelny a leasingové a splátkové společnosti ověřují schopnost svých klientů splácet budoucí závazky. Oběma registrům CRIFCzech Credit Bureau zajišťuje i technický servis. Široké veřejnosti nabízí možnost získat úvěrovou zprávu na klientských centrech obou registrů a nově také prostřednictvím bezpečného on-line přístupu do webového portálu www.kolikmam.cz, díky kterému získá uživatel aktuální přehled o svých závazcích z pohodlí domova nebo kanceláře.

Zároveň provozuje registr finančních poradců ELIXIR, který nabízí komplexní data o profesní historii finančních poradců.

Nově také provozuje registr REPI sloužící pro sdílení platebních informací mezi jednotlivými členy, společnostmi, které poskytují svým klientům nějaký druh služby, založené na splátkách – půjčku, nákup na splátky, nebo nákup na fakturu s odloženou splatností. Registr je určen rovněž pro poskytovatele úvěrů, e-shopy, společnosti pronajímající nemovitosti, poskytující telekomunikační nebo datové služby a poskytovatele kabelových televizí.

Webový odkaz: www.crif.cz

Portál www.informaceofirmach.cz

Portál slouží k bezplatnému prověřování finanční výkonnosti, míry varovných informací a vlastnických vazeb u českých a slovenských firem. Obsahuje výběr obchodních informací o 4 milionech podnikatelských subjektů, které čerpá prostřednictvím profesionální aplikace Cribis z více než 40 hlavních informačních zdrojů. Na portálu si uživatel může zdarma prověřit sledovanou firmu z více hledisek. Kromě základních informací užitečných pro její identifikaci má uživatel po bezplatné registraci k dispozici také sadu varovných informací vztahujících se přímo k dané firmě anebo ke skupině společností napojených na vyhledanou firmu. Užitečnou pomůckou pro rychlé prověření podnikatelského rizika hledané firmy je barva vícezdrojového Semaforu Cribis ukazující míru vážnosti známých varovných informací k danému subjektu. Přehlednou orientaci o vazbách na vyhledanou firmu poskytnou uživatelům tabulkové přehledy subjektů napojených na danou firmu sestavené z několika desítek různých informačních zdrojů. Pro zjištění finanční situace hledané firmy je na portálu zveřejněn graf ukazující vývoj jejích tržeb a zisků nebo ztrát od roku 2011 do současnosti.

Webový odkaz: www.informaceofirmach.cz