Členové ČASP mohou od ledna používat nové logo

Česká a slovenská asociace pro speciální potraviny od ledna svým členům – výrobcům a distributorům doplňků stravy – nabízí možnost používat na jejich výrobcích a v propagačních materiálech nové logo člena České a slovenské asociace pro speciální potraviny.

Nové logo člena ČASP mohou výrobci v různých barevných mutacích používat na všech svých reklamních a propagačních materiálech včetně obalů výrobků. „Toto logo jsme se rozhodli pro naše členy připravit zejména ze dvou důvodů. Všichni členové České a slovenské asociace pro speciální potraviny se zavazují dodržovat pravidla a principy, které jsou zárukou, že jejich výrobky jsou navrženy a vyráběny zcela v souladu s platnou legislativou, a že jejich komunikace na spotřebitele je v souladu s etickým kodexem asociace. To je opravňuje k tomu, aby prostřednictvím tohoto nového loga informovali veřejnost, že jsou členy naší asociace. Druhým důvodem je skutečnost, že spotřebitelům chceme pomoci v orientaci na trhu doplňků stravy a výrobek s logem člena ČSAP je pro ně zárukou, že je od prověřeného výrobce, vysoce kvalitní a poskytnuté informace o něm nejsou zavádějící,“ říká Nicole Hlavatá, výkonná ředitelka ČASP.

 Česká a slovenská asociace pro speciální potraviny (ČASP) je zájmové sdružení právnických osob založené v roce 2000. Asociace reprezentuje společné zájmy svých členů – výrobců a distributorů doplňků stravy, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni, a jejím hlavním cílem je aktivně se podílet na utváření přiměřeného a vyváženého legislativního rámce pro produkty podporující zdraví. Zároveň se všichni členové asociace zavazují dodržovat vlastní etický kodex pro prodej a marketing, který jde nad rámec platné legislativy v ČR a SR.