Bez kvalitních dat je krátká i AI

Generativní umělá inteligence se brzy stala užitečným nástrojem, který má potenciál kompletně změnit fungování mnoha byznysových odvětví, uvádí pro Innovation Roman Kučera, ředitel pro umělou inteligenci česko-kanadské společnosti Ataccama, která vyvíjí světově úspěšnou platformu Ataccama ONE pro pokročilou správu a řízení podnikových dat. AI má rozhodně obří potenciál, ale má to jeden háček – potřebuje opravdu kvalitní data. A tady řada firem narazila.

Text: Monika Ginterová

Foto: Shutterstock

Umělá inteligence (AI) může ušetřit firmám nemalé náklady nejen v automatizaci rutinních úkolů. Její síla se nachází i v určité míře kreativity, kdy je schopna na základě vstupních informací vytvořit zcela nový, originální výstup, ať už v textové, či audiovizuální podobě. Firmy přirozeně začaly přemýšlet nad způsoby, jak prostřednictvím AI získat výhodu nad konkurencí a zvýšit svůj růst. Řada z nich však narazila na dlouho číhající problém – nedostatečnou kvalitu dat.

Manažeři často nevidí hodnotu v datové kvalitě

Velká část firem dosud věnovala pozornost svým datům pouze v situacích, kdy k tomu měly výjimečně dobrý důvod. Příkladem je regulace GDPR, která upravuje zpracovávání osobních údajů ve firmách. Po implementaci nutných opatření se však ve velkém opět na správu dat zapomnělo. Případně může jít o ad hoc byznysové potřeby, které jsou však jednorázové, nesystémové a neřeší kvalitu dat celkově napříč celou organizací a spokojí se s určitým absolutní minimem.

Získávat při hledání dat relevantní výsledky není nejjednodušší činnost a cesta k nim obvykle vede přes přetížené IT specialisty, kteří dokážou pracovat s obřími databázemi informací. „Ti se do nich musí ponořit a strávit velké množství času na manuální odladění dotazu, filtraci nekvalitních dat a produkování nějakého srozumitelného výstupu. I tak data nemusí být 100% spolehlivá, protože i v nich se tvoří nepořádek. A když ho dlouho nikdo neuklízí, těžko se na ně lze spolehnout,“ uvádí Roman Kučera.

Právě časová náročnost práce s daty vede technické týmy firem k implementaci řešení, která jim s datovou kvalitou, sledováním původu dat a čištěním dat pomůže – rychleji a efektivněji. Obvykle ale bývá problém si náklady na pořízení vhodných nástrojů před vedením firmy obhájit. Firma přece funguje i tak dobře, proč tedy investovat do nějaké údržby dat?

AI mění přemýšlení nad firemními daty

Toto uvažování však začal měnit podle Romana Kučery právě příchod AI, která pro ty nejlepší výsledky potřebuje co nejkvalitnější vstupní data. Pokud pro svůj trénink nemá AI dostatek dat nebo nekvalitní, tak podle toho vypadají také výsledky. Proto firmy, které již dříve o kvalitu svých dat pečovaly, dnes mají lepší výchozí pozici pro implementaci AI do svých služeb a dokážou díky tomu získat náskok před konkurencí.

I v samotném odvětví datové kvality probíhá díky AI revoluce. Dosud vývojáři nasazovali strojové učení pro automatizaci některých jednoduchých úkolů, nyní však generativní AI umí aktivně s daty pracovat, identifikovat trendy a vyvozovat doporučení. „V Ataccamě jsme třeba začali nasazovat funkci, kdy AI dokáže z běžné řeči pochopit, jaká data uživatel hledá, toto přeložit do SQL dotazu, data najít, zkontrolovat si po sobě to, co našla a pak dát uživateli ověřená, důvěryhodná data.

Dochází tak k zásadní demokratizaci přístupu k datům, protože lidé už nemusí mít technické znalosti k tomu, aby s nimi mohli pracovat,“ dodává Roman Kučera. Cílem firmy Ataccama je dát lidem AI asistenta, který jim kdykoli a kdekoli dokáže najít správná data, vyhodnotit je a doporučit, co s nimi dál. Vše se pak zrychlí, zjednoduší a lidem se uvolní kapacita řešit důležitější věci.