Asseco Solutions – software pro každou firmu, který se umí přizpůsobit

Využívání prvků umělé inteligence vede k tomu, že se naše systémy automaticky přizpůsobují uživateli podle toho, co se chystá udělat, vysvětlil vedoucí oddělení inovace a rozvoje produktů společnosti Asseco Solutions Jiří Panec.

Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem v sektoru informačních systémů ERP, které ve firmách pomocí IT technologií řídí všechny nebo většinu klíčových procesů. Je to důkaz toho, že kladete důraz na nejmodernější technologie a jejich inovace?

Jsme přesvědčeni, že využití moderních technologií je nezbytný předpoklad pro to, abychom se drželi na čele trhu v našem oboru. Pro nás je zásadní, že využití těchto technologií má nepopiratelný vliv na přidanou hodnotu pro uživatele.Moderním technologiím se proto věnujeme programově. Založili jsme samostatné oddělení, které má jediný, ale zásadní úkol: aplikovat moderní technologie, jako je umělá inteligence nebo RPA (Roboticprocessautomation) do našich produktů.

Co je hlavní předností vámi dodávaných softwarových řešení?

Největší devizou naší nabídky je možnost výběru a sestavení řešení přesně podle potřeb zákazníka. Máme k dispozici několik produktů, integrovaných partnerských řešení a rozšiřujících webových a mobilních aplikací. Vyhovíme tak i specifickým požadavkům našich zákazníků.

Jaké jsou nejnovější trendy a požadavky na nové produkty Asseco Solutions v segmentu ERP?

Chceme, aby se naše systémy automaticky přizpůsobovaly uživateli podle toho, co se chystá udělat. Přizpůsobení je realizováno na základě telemetrie a umělé inteligence. Přizpůsobí se podle předpokládaných, umělou inteligencí vydedukovaných potřeb. Přizpůsobení spočívá v dynamicky poskládaných formulářích, funkcích a číselnících. Systém rovněž navrhuje způsoby vyřešení konkrétních situací.

Mění se nějak architektura ERP systémů?

Ano. Jsem přesvědčen o tom, že doba robustních ERP systémů v podobě jednoho velkého super systému s mnoha moduly pomalu končí. Trendem jsou menší specializované aplikace v cloudu, které je možné snadno integrovat.A tak i naše budoucí řešení nebude z pohledu architektury jeden velký všeobjímající systém, ale ekosystém menších specializovaných aplikací, které jsou chytře a autonomně propojené. Zákazník si definuje své potřeby, to znamená popíše svůj byznys a mix chytrých aplikací mu bude sestaven na míru opět s přispěním umělé inteligence. Z pohledu uživatele se vše bude tvářit jednoduše a intuitivně, přestože na pozadí je vše obsluhováno robustní funkcionalitou.

Jak vnímáte výzvy dnešní doby pro vaše zákazníky a jak na to reaguje strategie rozvoje produktů Asseco Solutions?

V dnešní době to naši firemní zákazníci nemají jednoduché. Musí řešit rostoucí ceny energií, nedostatek některých komodit a obecně nejistou ekonomickou situaci. Dalším nepříznivým faktorem je nedostatek kvalifikované pracovní síly. Důsledkem jsou buď neobsazené klíčové pozice nebo zvýšené mzdové náklady.Také chování, potřeby a nároky uživatelů informačních systémů se mění. Dnešní uživatel chce mít vše jednoduché, ovládané nejlépe ve webovém prohlížeči nebo v mobilu. Nechce nad prací v systému moc přemýšlet, nechce se složitě učit, jak se systémem pracovat.Jsme přesvědčeni, že informační systémy mohou být v těchto složitých podmínkách firmám oporou, pokud umí na aktuální potřeby adekvátně reagovat.

Vaší vlajkovou produktovou lodí je systém HELIOS iNuvio patřící mezi nejrozšířenější systémy pro středně velké podnikání. S čím klientovi pomáhá?

Především mít pod kontrolou svůj byznys a interní procesy. A to v nejrůznějších oborech podnikání a pro široký rozsah činností. „Záběr“ produktu je skutečně obsáhlý a můžeme jej takto poskytovat i díky naší partnerské síti vývojových a integračních partnerů.Již před mnoha lety jsme se totiž rozhodli, že síla je ve spolupráci. Chtěli jsme zákazníkovi nabídnout komplexní pokrytí jeho potřeb, a proto jsme postupně vybudovali síť partnerů, kteří se specializují na vybranou oblast, kterou pro naše produkty rozvíjejí. Zákazníci tak získávají nejen funkcionalitu, ale i poměrně obsáhlé know-how naše i našich partnerů.

Můžete popsat základní principy, pomocí kterých ERP systémy rozvíjíte?

Jedná se například o chytré přizpůsobení, jež je realizováno na základě telemetrie a umělé inteligence. Systém navrhne způsoby vyřešení konkrétních situací. Další je chytrá nebo také zmíněná robotická automatizace RPA. Iniciátorem rutinních aktivit je systém. Sám automatizovaně zpracovává běžné operace, pouze když neví, tak se uživatele zeptá. Uživatel v takovém systému pouze dohlíží na to, že vše běží, jak má. Může se soustředit na činnosti, které mají skutečnou přidanou hodnotu a neztrácí čas rutinou. Pro automatizaci se používá i umělá inteligence (AI), která se umí i sama rozhodnout a není nutné každý krok přesně „naprogramovat“. Omezujícím faktorem je potřeba dostatečně robustního datového modelu, z kterého je AI schopná se učit.

Nabízíte také firmám formou partnerského řešení robota Aiviro. Jak funguje?

Jedná se o velice efektivní technologii pro automatizace RPA. Řešení Aiviro je postaveno na využití softwarového robota, který umí vyřešit opakující se činnosti ve firmě. Robota dokáže spustit i neškolený zaměstnanec a lze ho zapojit do práce stejně jednoduše jako brigádníka, bez složitých integrací do systému. Robot navíc nepotřebuje spát ani chodit na oběd.Využití najde v účetnictví, analytice, marketingu, produkci, tvorbě cenových nabídek, ale také v managementu a vedení středně velkých firem. Automatizovat lze jak činnosti v rámci našich produktů, tak i práci s více produkty, jako je například přepisování dat z jednoho systému do druhého.

Jaké jsou některé konkrétní příklady využití machine learningu?

V produktu HELIOS iNuvio jsme například realizovali predikci obchodu. Sleduje aktuální trendy pro nadcházející týden, měsíc i rok. Objem realizovaných prodejů za minulá období finanční i množstevní čerpá přímo po měsících z položek vydaných faktur. Díky tomu získáte představu, zda dané zboží bude mít rostoucí, či klesající podíl na příjmech společnosti. Jednotlivé trendy můžete sledovat jak graficky, tak číselně.Další praktickou funkcionalitou je predikce přítomnosti zaměstnanců. Machine learning je schopen odhalovat nejen sezonní výkyvy v docházce vašich zaměstnanců, například v době letních prázdnin či během vánočních svátků, ale i kompletně předvídat nepřítomnost zaměstnanců dle jednotlivých mzdových složek – například dovolená, nemoc, placené/neplacené volno. Díky tomu můžete lépe plánovat lidské kapacity v konkrétním období a efektivně pracovat s docházkou a předpokládaným volnem zaměstnanců. Strojové učení rovněž umožňuje provádět automatický předvýběr vhodných dodavatelů pro jednotlivé nákupy a pomůže vybrat toho nejspolehlivějšího na základě historie vydaných objednávek, příjemek a hodnocení dodavatelů. Robot vybere pro jednotlivé položky dodavatele, který je s největší pravděpodobností dodá v požadovaném čase, požadovaném množství nebo s nejnižší cenou. Finální rozhodnutí samozřejmě zůstává na odpovědném pracovníkovi. Pro manažery je užitečnou funkcionalitou detekce anomálií. Díky strojovému učení odhalíte každou chybu včas. HELIOS iNuvio se v případě detekce potenciální chyby sám včas ozve a upozorní uživatele na problém. Pokud s odchylkou souhlasíte a změna je chtěná, stačí to v systému pouze na jeden klik potvrdit a vše běží nerušeně dál.

Velkým tématem v segmentu ERP systémů je využívání cloudových služeb. Jak se tento trend projevil u produktu HELIOS iNuvio?

Celý produkt pro střední firmy HELIOS iNuvio může fungovat v rámci cloudové služby Erport od Asseco Solutions, jež umí snadno převést provoz celého informačního systému do cloudového prostředí. Výhodou pro začínající firmy je především v tom, že nemusí udržovat vlastní infrastrukturu a software a vynakládat hodně peněz na jejich pořízení a údržbu.Zároveňmají jednoho dodavatele na systém a na prostředí pro provoz, čímž se výrazně zefektivní implementace a následný servis pro zákazníky. Dalším nesporným benefitem je kvalitní zálohování dat. Erport je provozován na nejmodernějších technologiích v rámci datacenter s certifikací Tier III, která zaručuje dostupnost na 99,9 procenta času.

Jak Asseco Solutions rozšiřuje své produktové portfolio?

Nejnovější akvizicí je společnost ANeT-Advanced Network Technology. Znamená to, že se naše portfolio rozšiřuje o další specializovaná řešení, v tomto případě konkrétně o docházkový systém, software na plánování lidských zdrojů, přístupový systém a stravovací systém. ANeT nabízí software i hardware vlastní výroby, který zahrnuje různě kombinovatelné moduly včetně aplikací pro automatické plánování pracovníků, práci s agenturami či mobilní aplikaci pro koncové uživatele.

Jaké inovace nejnověji pro systémy HELIOS připravujete?

Těch novinek je celá řada. Jednou z nich je zlepšení orientace uživatele v přehledu zpracovávaných dokladů novými grafickými příznaky, které signalizují zapsaný komentář k záznamu, připojený dokument, otevřený workflow úkol nebo aktuální krok procesu zpracování. Příznaky jsou dalším krokem ke zvýšení intuitivnosti systému a zjednodušení práce uživatelů.V aplikačních modulech HELIOS Nephrite jsou nové elektronické formuláře žádostí o roční zúčtování daně a potvrzení o zdanitelných příjmech. Pro mzdovou účetní to znamená zjednodušení práce a zrychlení zpracování agendy, pro zaměstnance konec vyplňování růžových papírových formulářů.Pro výrobní firmy lze zmínit novinku v podobě elektronického kanbanu, jehož cílem je omezení hromadění přebytečných zásob v jakémkoliv bodě výroby a podpora just in time produkce.Vývojáři Asseco Solutions dále pracují na bankovní aplikaci na nové cloudové platformě. Nová aplikace zvýší bezpečnost a efektivitu automatizací agend, například stažení bankovních výpisů a odeslání příkazů k úhradě.Dochází také ke změnám v práci s datovými schránkami z důvodu legislativní změny a rozšíření stávajícího řešení. Novinka se týká všech uživatelů datových schránek. Mění se práce s přílohami a dochází ke změnám v aplikaci DS.

Jak byste na závěr shrnul přínosy systémů s realizovanou vizí?

Přínosy pro uživatele a pro firmy využívající takto koncipované systémy jsou v tom, že se uživatelé věnují činnostem s přidanou hodnotou a odpadá neefektivní rutina. Systém identifikuje či předpovídá situace, které uživatel není schopen rozpoznat a práce se pro něj stává více atraktivní a snadnoosvojitelná. Snižuje se také pracnost s „obsluhou“ systému. A samozřejmě dochází ke zvýšení výkonu ve firmě, protože roboti a umělá inteligence udělají více práce než lidé.