Artefakt k výročí. Křišťálový pramen Vincentka

U příležitosti oslav 200 let výročí čerpání Vincentky do skla (1820 – 2020) vznikl ve studiu vynikajícího sklářského výtvarníka Jiřího Pačinky jubilejní artefakt nazvaný Křišťálový pramen Vincentka. Ten propojuje křišťálové umělecké dílo s křišťálovou minerální vodou z hlubin třetihorního moře. Tak jako křišťálový pramen je i samotná Vincentka uměleckým dílem, který vytvořila příroda s pomocí člověka.

Lahev se skládá ze dvou částí a celkem je téměř 100cm vysoká. Horní část představuje pramen, který z lahve prýští. Spodní je variací na 200 let starou originální skleněnou lahev, do které se Vincentka začala čerpat. Do té doby se používaly lahve keramické. Ve spodní části je na lahvi vypískovaný logotyp a letopočet jubilejního výročí v modré barvě. Lahev dostala název Křišťálový pramen Vincentka. Toto nevšední, vynikající dílo jednoho z nejlepších evropských sklářských výtvarníků má navodit pocitové propojení 60 milionů let staré křišťálově čisté minerální vody z třetihorní přírody a jedinečného křišťálového uměleckého díla. Je to především veliká pocta přírodě.

Artefakt Křišťálový pramen Vincentka

V souznění obou pohledů z toho Vincentka ,jedinečná přírodní minerální voda z léčivého zdroje Luhačovice vychází jako umělecké dílo, které vytvořili společně příroda a člověk. Artefakt bude umístěn v Galerii Vincentky, po boku dalších historicky vzácných exponátů či dokumentů.

 Z rozsáhlého průzkumu Gfk napříč Evropou mezi 40 tisíci tázanými vyšly globálně jako největší hrozba klimatické změny následované plastovým odpadem a znečištěním vody. Téma plastů a udržitelnosti se týká téměř každé firmy. Firma Vincentka tento problém vyřešila už před 200 lety. Plnění Vincentky do lahví se datuje od roku 1820, kdy namísto keramických nádob se začínaly používat skleněné lahve o objemu 1,5 litru. Až na krátké vybočení koncem 70. a začátkem 80. let 20. století kdy se Vincentka plnila do lahví z tvrzeného PVC, spojení  Vincentky se sklem dosáhlo letos 200 let. Také v tom je Vincentka mezi minerálkami výjimečná. 

Sklo patří k neušlechtilejším a nejužitečnějším materiálům, které člověk  přivedl na svět. Není divu, že Vincentka se sklem nalezly v sobě  zalíbení. Vylehčené sklo, které Vincentka používá, je odolné, hygienické, estetické a přírodní. Vyspělé technologie umožňují dělat skleněné obaly lehčí, bez vlivu na jejich bezpečnost a kvalitu.  Sklo nepropouští plyny. To znamená, že ve skleněných lahvích si minerální vody dlouho udržují obsah oxidu uhličitého.  Sklo je materiál, jehož recyklace je trvale vyřešena. Je třeba zdůraznit, že také etikety na lahvích Vincentky nejsou z plastu ale papíru a pro přepravu a skladování jsou používány rovněž papírové kartony. Firma tím potvrzuje svou společenskou a ekologickou zodpovědnost.  Snaží se integrovat sociální a ekologická hlediska do každodenní firemní praxe.