Ambasador kvality České republiky

Přihlašování do 7. ročníku soutěže spuštěno

Kvalita je klíčovým faktorem úspěchu jak pro soukromé, tak veřejné organizace. Česká společnost pro jakost si klade za cíl budovat platformu pro sdílení nejlepší praxe a inovací v této oblasti. Proto vyhlašuje soutěž Ambasador kvality České republiky, v níž mají organizace jedinečnou příležitost ukázat, jak kvalita formuje jejich každodenní činnost a přispívá k jejich dlouhodobému růstu. Výkonný ředitel České společnosti pro jakost Petr Koten nám dal nahlédnout do zákulisí soutěže a upozornil, že přihlásit se zájemci mohou už jen do 30. září 2024.

Logo Ambasador

Mohl byste nám více říci o cílech této soutěže?

Ano rád, tato soutěž je určena organizacím z obou sektorů – veřejného i soukromého. Hlavním cílem je ocenit ty, kteří se aktivně věnují kvalitě a jejímu rozšiřování, a zároveň poskytnout managementu zpětnou vazbu, která může přispět k dalšímu rozvoji jejich přístupu ke kvalitě jako základního stavebního kamene úspěchu.

Jaké oblasti hodnotíte?

V rámci ocenění je hodnoceno pět oblastí. První oblast je zaměřena na ekonomické ukazatele. Druhá oblast nazvaná „ocenění za kvalitu“ se zejména zaměřuje na to, jaká ocenění v oblasti kvality organizace získala, jaké má akreditované certifikáty a případně jaká personální „kvalitářská“ ocenění mají pracovníci organizaci. Třetí, nejvíce hodnocenou oblastí, jsou „aktivity organizace na podporu kvality“. Tam patří například zapojení se do národních či mezinárodních profesních organizací, organizování odborných akcí, publikační či přednášková činnost pracovníků. Čtvrtá oblast je zaměřena na udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí a poslední oblast na ochranu spotřebitele.

Hodnocení těchto oblastí pomáhá identifikovat organizace, které nejenže splňují základní výkonnostní parametry, ale skutečně jdou nad rámec svých povinností v uplatňování a propagaci kvality, stejně jako inovací.

Jaké významné výhody přináší účast v této soutěži pro organizace?

Účast v soutěži Ambasador kvality nabízí organizacím významnou příležitost pro propagaci jejich úsilí v oblasti kvality. Dále je to skvělá možnost pro benchmarking a získání cenných zpětných vazeb od našich kvalifikovaných hodnotitelů. To vše přispívá k jejich dalšímu růstu a rozvoji.

Kdo byli loňští vítězové?

V minulém ročníku získala v podnikatelském sektoru titul společnost Drylock Technologies, která se, kromě precizně zvládnuté výroby, významně zaměřuje na snižování dopadu svých aktivit na životní prostředí. Ve veřejném sektoru uspěl Magistrát města Plzně, který byl oceněn za svůj aktivní přístup v kvalitě a efektivitě fungování.

Logo Čsj V2

Jaké další iniciativy a ocenění nabízí vaše společnost?

Kromě Ambasadora kvality pořádáme také Mezinárodní soutěž inovací, která dává českým firmám možnost porovnat svoji inovativnost na mezinárodní úrovni. Další důležitá ocenění zahrnují Cenu za návrat do života, titul Manažer kvality roku a další, které byly navrženy tak, aby podporovaly různé aspekty kvality a managementu v organizacích.

Kde mohou zájemci najít více informací o soutěži a podávat přihlášky?

Všechny informace včetně přihlašovacích formulářů jsou dostupné na našich webových stránkách oceneni.csq.cz. Přihlášky jsou otevřeny od 1. května do 30. září tohoto roku a já bych všechny zájemce, v jejichž organizacích kvalita rezonuje na denním pořádku, srdečně pozval, aby se do soutěže zapojili a pochlubili se svým přístupem a závazkem k vysoké kvalitě a inovacím.