AI stále více pomáhá v každodenní práci a komunikaci

Poslední novinkou je technologie rozpoznávání, zpracování  a transformaci řeči na text

Umělá inteligence začíná znatelně měnit každodenní kancelářskou práci. Zefektivňuje rutinní úkony, jako je vyplňování dotazníků, generování grafů a reportů, a zároveň nabízí pokročilé funkce, jako je automatický přepis hlasu a překlad v reálném čase. Tyto technologie ušetří zaměstnancům hodiny práce, které pak mohou věnovat odbornějším úkolům.

Tichý pomocník při tvorbě obsahu

AI se stává nepostradatelným spolupracovníkem při tvorbě obsahu, od článků a blogů po prezentace a popisky produktů. Její schopnost překládat texty, kontrolovat gramatiku a pravopis, a generovat nápady, činí z AI výkonnou asistentku pro copywritery a marketéry. Využití AI v grafice umožňuje rychlé vytváření a úpravu obrázků a grafiky, což je obzvláště užitečné pro tvorbu originálního vizuálního obsahu.

„V Trenýrkárna.cz využíváme Chat GPT k pomoci s názvy kampaní, k úpravě textů na požadovaný počet znaků, úpravě sloganů, aby se neopakovaly nebo nám pomáhá s popisky produktů pro e-shop. Nahrajeme fotku a vložíme zadání pro tvorbu popisků. Text pak slouží jako vodítko pro copywritera,“ říká Ruslan Skopal, spolumajitel a CEO Trenýrkárna.cz. „Pomáhá nám také s vytvářením snadno zapamatovatelných kódů o určitém počtu znaků, se vzorci v excelu, překlady textů či souhrny dlouhých textů na kratší,“ dodává.

Rychlá analýza e-mailů a další komunikace

AI může být využita jako virtuální asistent, který odpovídá na dotazy, plánuje schůzky, organizuje úkoly, posílá upozornění a dokáže třeba shrnovat komunikaci. 

„Pokročilé jazykové modely dokáží rychle a efektivně analyzovat záznamy z Teams meetingů nebo analyzovat e-mailovou komunikaci. Když si například řekneme, že jsme během roku řešili s daným člověkem či firmou něco přes e-maily, mohu zadat: „Shrň mi naši emailovou diskuzi za poslední rok.“ AI v podobě Copilota integrovaného v Outlooku pak vytvoří odstavec, ve kterém seskupí klíčové informace z těch 30 nebo 40 e-mailů. Udělá výpisy nejdůležitějších bodů a zjišťuje, jak každý z nás reagoval. Je to opravdu velmi přínosná funkce,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS.  

AI technologie přepisu hlasu na text v reálném čase

„Manuálně přepisovat, sdílet a zpětně vyhledávat různé reporty, rozhovory a zápisy bývá časově velmi náročné. Nové AI řešení Cabolo One dokáže díky technologii umělé inteligence v reálném čase automaticky nahrávat, přepisovat, překládat a archivovat záznamy z nejrůznějších porad, schůzek a dalších jednání. Provoz nevyžaduje připojení k internetu. Vše probíhá offline s ohledem na maximální bezpečnost a ochranu dat a soukromí. Audio záznam a textový přepis jsou vždy dokonale synchronizovány, takže při zpětném poslechu najdete každé slovo,“ říká Michal Černý ze společnosti Audiopro.

Cabolo Multimedia pak automaticky a v reálném čase nahrává, přepisuje, překládá a titulkuje audio a video. Přenáší obrazový záznam z jednání, v reálném čase přepisuje jeho obsah a vytváří titulky.  Verze Cabolo Subtitle pak díky unikátní technologii s podporou umělé inteligence přidává titulky do videa v reálném čase, což lze využít například při videokonferencích či různých živých přenosech.

Pomůže i s grafikou

Umělá inteligence může vytvářet obrázky a grafiku na základě popisu nebo zadání. To může být užitečné pro tvorbu originálního a personalizovaného vizuálního obsahu. Dokáže také upravovat a retušovat obrázky a grafiku. 

„Umělá inteligence nám pomáhá stále více. Ve firmě ji používáme zejména pro pomoc při kompilaci originálních textů pro různé účely. Aktuálně jsme ji začali používat také v grafice, kde dokáže pro specifická témata vytvořit požadovaný výstup během několika málo minut,“ popisuje marketingový manažer Agromex, Maroš Karabinoš.

Když dojdou nápady

AI také hraje klíčovou roli v brainstormingu a generování řešení složitých problémů, nabízí nové perspektivy a podporuje kreativní myšlení. Její schopnost analyzovat záznamy z meetingů a e-mailovou komunikaci činí z AI výkonnou asistentku pro manažery a týmy.

„Umělou inteligenci lze také efektivně využít k brainstormingu a generování řešení složitých problémů. Může nabídnout nový pohled na věc, podporovat kreativní myšlení a pomůže hledat nové nápady. Někteří dlouholetí pracovníci mohou být limitováni stereotypy myšlení a uvažování, rozumné použití AI tedy může být velkým obohacením,“ říká Antonín Krpenský, ředitel společnosti Onapharm.

Umělá inteligence však není zázračným nástrojem, který by vyřešil všechny problémy za nás. Je potřeba ji využívat s rozumem, opatrností a respektem. Je také důležité spolupracovat s ostatními lidmi, kteří mohou mít jiné názory, zkušenosti a dovednosti. Umělá inteligence by měla být chápána jako pomocník, nikoliv jako konkurent nebo hrozba.

„Přestože AI přináší mnoho výhod, je důležité ji využívat s rozumem a respektem. Je třeba si uvědomit, že AI není náhradou za lidskou interakci, ale spíše nástrojem, který má rozšířit možnosti a zlepšit efektivitu práce. Spolupráce s lidmi, kteří mají různé názory a dovednosti, zůstává klíčová pro dosažení nejlepších výsledků,“ říká Tomáš Pavlíček z pracovního portálu Atmoskop.cz, který umožňuje zaměstnancům hodnotit prostředí zaměstnavatele zevnitř.